Milleks oleme ellu kutsutud?

Harju-, Rapla- ja Läänemaa DMO (Destination Management Organization) on turismisihtkohtade strateegiliseks juhtimiseks, arendamiseks ja turundamiseks loodud koostöövõrgustik, mis koostöös teiste piirkonna turismisektori osapooltega planeerib, koordineerib ja viib ellu sihtkoha arendus- ja turundustegevusi ning panustab toetava keskkonna loomisse. Piirkonna arendustegevusi kaasfinantseerib turismisihtkohtade juhtimisorganisatsioonide programmi alusel Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Programmi eesmärk on strateegiliselt juhitud Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid ning toimiv sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolte vahel.

Kes moodustavad koostöövõrgustiku?

DMO juhtpartner on SA Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus, põhipartnerid on Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa, kaaspartnerid Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit

Millega tegeleme?

Harju-, Rapla-, Läänemaa DMO eesmärk on aidata kaasa piirkonna turismiettevõtjate teenusete arendamisele, omavahelisele koostööle ja nähtavuse suurendamisele, et külastajad oskaksid ja sooviksid turismitooteid tarbida.

Meie sihtrühmad on piirkonna omavalitsused (v.a Tallinn), LEADER tegevusrühmad, turismiettevõtjate ühendused, turismiettevõtjad ja teised turismi külastuskeskkonda panustavad organisatsioonid ja inimesed.

Koostöö tulemusel partnerorganisatsioonide ja sihtrühmade vahel aitame suurendada piirkonna turismitulusid ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. Soovime pakkuda terviklahendusi ja omame turismipiirkonna ülevaadet koondades piirkonna parima kompetentsi.

Kuidas?

DMO tegevusteks vajalik ressursi moodustab riiklik rahastus ja piirkonna rahaline omapanus või läbi erinevate projektide kaasamise. Piirkonna turismi arendus tegevusi kaasfinantseerib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. DMO osaleb ka mitmetes piiriülestes ja rahvusvahelistes projektides.

Kuidas saad panustada?

Väärtustame võrgustiku koostööd ning omavahelist suhtlust. Et head mõtted saaks lendu minna ning ning kasulik info liiguks, siis peame oluliseks koguda sisendit tegutsevatelt turismiettevõtjatelt, kogukondadelt ja väiksemate piirkondade võrgustiku liikmetelt.

Kontakteeru meiega mõtete jagamiseks. 

Piirkonna turismitoote pakkumisega seotud arendustegevused: 

 • Külalislahke ja turvalise turismiteenuse arendustegevused, sh ka teeninduskvaliteet ettevõtetes;
 • Kestliku turismi arendustegevused (kestliku arengu põhimõtete rakendamine ettevõtetes ja sihtkohtades) ning kvaliteedimärgised nt. Green Destination Award, Green Key;
 • Teemavaldkondade arendus, s.t temaatiliste (toit, loodus, kultuur) koostöövõrgustike ja piirkonnaspetsiifiliste toodete arendus;
 • Piirkonna teenusepakkujate kompetentside arendamine, sealhulgas innovatsiooni, digi- ja rohepöörde teemadel ning turundusoskused;
 • Külastajateekonna ja ligipääsetavuse arendustegevused;
 • Digitaalse turismiinfo haldus - turismiteenuste ja objektide diginähtavuse suurendamine;
 • Piirkonna turismiandmete ja statistika koondamine ning uuringud.

Piirkonna turismitoote pakkumisega seotud turundustegevused:

 • Piirkonna tugevate turismitoodete, sündmuste, külastusobjektide esiletoomine Visit Estonia turundustegevustes (välisturgude kampaaniad, FAM- ja pressireisid jms); 
 • Piirkonna esindamine Visit Estonia kontaktüritustel (messid, infopäevad, B2B kohtumised);
 • Kestlikkuse ja loodussäästlike põhimõtetega seotud märgiste kasutamise edendamine piirkonnas;
 • Piirkonna parimal moel esindamine üle-eestilises koostöös.

Meie inimesed

Harju-, Rapla-, Läänemaa

Karmen Paju

DMO juht

Harju-, Rapla-, Läänemaa

Anneliis Jool

DMO analüüsi ja kommunikatsioonijuht (andmed, analüüs, kommunikatsioon)

Harjumaa

Katri Tšeskidov

DMO arendus- ja digiturundusjuht Harjumaal (äriturism)

Läänemaa

Ivika Uusmaa

DMO arendusjuht Läänemaal (kultuuriturism, loodusturism, kestlikkus)

Läänemaa

Riina Simmer

DMO digturundusjuht Läänemaal

Raplamaa

Anni Vahter

DMO arendus- ja turundusjuht Raplamaal (ligipääsetavus, külalislahkus)

Raplamaa

Jaune Riim

DMO arendus- ja digiturundusjuht Raplamaal (toiduturismi suund)

Teostatud projektid: Sihtkohtade arenduse koostööprojekt "Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus"

Number: 2014-2020.5.01.21-2573
Kestus: 01.06.2021 – 31.08.2023
Kogumaksumus: 200 000 eurot
Toetus: 200 000 eurot

Koostööprojekti üldine eesmärk oli Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna külastaja vajadustele vastavate turismitoodete ja -teenuste arendus Eesti kui turismisihtkoha brändi kolmest sõnumistrateegiast lähtuvalt (loodus, kultuur ja toit), piirkonna eristumine, jätkusuutliku turismi põhimõtete rakendamine, koostöövõrgustike arendus ja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamine.

Projekti otsesteks eesmärkideks oli:

 1. kestliku ehk säästva turismi arendamine;
 2. turvalise teenusepakkumise edendamine piirkonnas;
 3. külalislahkuse arendamine;
 4. klienditeekonna uuringu teostamine, sh kitsaskohtade väljaselgitamine ja parendamine;
 5. piirkonnaspetsiifiliste toodete arendamine;
 6. laiapõhjalise koostöö arendus läbi eelduste väljaselgitamise DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks.

Koostööprojekti juhtpartner oli Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid olid Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Sihtasutus RAEK ja SA Läänemaa. Ligikaudne teenusepakkujate arv koostööpiirkonnas puhkaeestis.ee andmetel on 1800.

Piirkonna tervikliku tootearenduse, koostöövõimaluste ja sünergia otsingu eesmärgil kaasati tegevustesse piirkonna turismivõrgustikud, osalejad tõid partnerlusse oma vaatenurga, täiendava teabe ja kompetentsid. Tegevuste kasusaajad olid Eestis registreeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kuuluvad elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osalesid tegevustes.

Koostööprojekti rahastati läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.





Koostööpartnerid

Meie head koostööpartnerid on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, EASi ja KredExi Ühendasutuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, SA Läänemaa, Sihtasutus RAEK, Leader tegevusrühmad, Lahemaa Turismiühing, Visit Kõrvemaa, Loode-Eesti turismivõrgustik, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit.

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Sirge 2, Tallinn 10618
info@heak.ee

Privaatsustingimused
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Kontrastsus

Käesoleval veebilehel on võimalik muuta sisu kontrastsust, et lugemist hõlbustada.

Sisu suurendamine

Sisu suurendamiseks soovitame kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust: hoidke all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja vajutage samal ajal + või - klahvi.

Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoidke all Ctrl klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl ja 0 klahvile.

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7’s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta. Windows XP’s leiad Magnifier’i kui liigud Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.