07.12.2022 Uudised

Valmis piirkonnaülese koostöövõrgustiku kontseptsioon

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
PRESSITEADE
07.12.2022 

Valmis piirkonnaülese koostöövõrgustiku kontseptsioon

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöövõrgustiku kontseptsiooni projekti viis Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus (HEAK) ellu koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakonna, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Sihtasutuse RAEK ja SA Läänemaaga sihtkohtade arenduse koostööprojekti raames. HEAKi lepingupartner koostöökontseptsiooni koostamisprotsessis oli Civitta Eesti AS. Pool aastat kestnud tööprotsessi tulemusi tutvustasid detsembri algul toimunud avalikul esitlusel Civitta Eesti esindajad Kadri-Ann Lee ja Maari Helilaid. Projekti kaasrahastati läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eesti turismistrateegia üheks tegevussuunaks on sihtkoha arendus, mis tähendab, et Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ning toimub sisuline koostöö turismisektori osapoolte vahel. EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna hinnangul on optimaalne sihtkoha arendusorganisatsioonide arv Eestis viis kuni kaheksa, kuid arvust tähtsam on võimekus, st raha, inimesed ja kompetentsid. Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO (destination management organisation) ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.

Koostöökontseptsiooni koostamise eesmärk oli huvigruppe kaasates välja selgitada, milliste koostöömudelitega on mõistlik edasi liikuda:

  • Kas ühe või mitme DMOga? Kus jookseksid geograafilised piirid?
  • Millised oleksid võimalikud juhtimis-, rahastamis- ja tegevusmudel(id), millega huvigrupid kaasa tuleksid?
  • Milline on ettevõtjate huvi sellises koostöömudelis kaasa lüüa? Mida on neil võita, mida kaotada? Kas nad peavad seda üldse vajalikuks? Kas nende jaoks on oluline eraldiseisev organisatsioon või mitteformaalne koostöömudel?
  • Millised aspektid (külalislahkus ja kvaliteet, kestlik turism, turundus ja müük, teemavaldkonnad, diginähtavus, kompetentsid ja andmed) on ettevõtjate jaoks olulisimad, kus nad tahaksid olla informeeritud, kus nõuandjana kaasas, kus projektipõhiselt kaasa lüüa?
  • Milline on huvigruppide tahe ja võimekus rahaliseks panustamiseks?
  • Kuidas saaks toimuda koostöö erinevate DMOde vahel?

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee

Loe lisaks

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Sirge 2, Tallinn 10618
info@heak.ee

Privaatsustingimused
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Kontrastsus

Käesoleval veebilehel on võimalik muuta sisu kontrastsust, et lugemist hõlbustada.

Sisu suurendamine

Sisu suurendamiseks soovitame kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust: hoidke all Ctrl klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd klahvi) ja vajutage samal ajal + või - klahvi.

Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoidke all Ctrl klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl ja 0 klahvile.

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7’s leiad programmi nimega Magnifier, kui vajutad all vasakul “Start” menüü nupule, trükid Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutad Enter. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta. Windows XP’s leiad Magnifier’i kui liigud Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier.

Apple arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple menüü > System Preferences > Accessibility (või Universal Access) > Zoom.

${i18n('all_posts')}

Uudised

Uudiskiri